SWYDDOGION CYMRAEG BOB DYDD

 

Elin Siriol Edwards – Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd

“Su' mai? Elin dw i, o Llanuwchllyn yn wreiddiol ond erbyn hyn yng Nghaerdydd. Dwi’n hoff iawn o gerddoriaeth, pêl-droed a hyrwyddo diwylliant Cymraeg. Dewch i ddweud helo pan welwch chi mi!”

elinsiriol@urdd.org

Megan Elias - Swyddog Cymraeg Bob Dydd – Gogledd Cymru

meganelias@urdd.org

“Haia! Megan 'dw i. 'Dw i'n dod o Hen Golwyn a nes i ddysgu Cymraeg oherwydd cefais fy ysbrydoli gan y prosiect Cymraeg Bob Dydd ac Eisteddfod yr Urdd. 'Dw i yma ar eich cyfer i’ch helpu fwynhau dysgu Cymraeg!”

Leon Welsby – Swyddog Cymraeg Bob Dydd – De Cymru

“Heyia, Leon ydw i o Ben-y-bont. Dwi’n hoff iawn o gerddoriaeth Pop a mwynhau yn Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn. Edrych ymlaen at helpu cynyddu hyder chi wrth siarad Cymraeg.”

leon@urdd.org

BETH DA NI'N EI WNEUD?

Mae criw cynllun Cymraeg Bob Dydd yn cynnal cyrsiau a gweithdai ar gyfer bobl ifanc sy'n dysgu'r Gymraeg mewn ysgolion cyfrynwng Saesneg / dwyieithog. Cynllun sydd wedi ei anelu ar gyfer bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed ydyw, ariennir gan Llywodraeth Cymru gyda'r gobaith o geisio cynyddu'r nifer o bobl ifanc sy'n dewis astudio'r Gymraeg yn TGAU a Lefal A, ac i hyrwyddo diwylliant cymru / y iaith Gymraeg a chodi hyder.

Rydym yn trefnu bod llawryddion yn mynychu Ysgolion i gynnal gweithdai ysbrydoliedig trwy'r Gymraeg. Dyma ychydig o'r gweithwyr llawrydd da ni'n gweithio hefo:

gweithwyr llawrydd.png

Ond i enwi ychydig o'r gweithdai da ni'n eu trefnu. Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau'n hunain yn yr Ysgolion, clybiau cinio, gemau, ymarferion ar gyfer arholiadau llafar.

Gan hefyd drefnu teithiau i Ŵyliau megis Tafwyl, gigs, i drefi fel Caernarfon, teithiau cerdded i Feddgelert a llawer mwy. Ry ni'n hoff o gael clywed beth hoffai'r bobl ifanc ac yn ceisio ymateb i'w gofynion.

Dyfyniad Aberpennar 7.png