Mae gweithgareddau digidol Cymraeg Bob Dydd yn gyfle i aelodau uwchradd sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd. Dewch i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd ac ymarfer sgiliau Cymraeg.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Hydref, bydd sesiynau Cymraeg Bob Dydd ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Cymraeg Bob Dydd am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Colur Calan Gaeaf

Nos Fercher, 21 Hydref

05:00 - 06:00

Heno, rydym yn mwynhau cwmni Annie Maycox. Mae Annie yn artist colur proffesiynnol yn y byd teledu a ffilm. Mae yma heno i roi tips i ni ar sut i wneud y colur a paent gwyneb perffaith ar gyfer noson Calan Gaeaf!

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Fercher, 28 Hydref

5:00 - 6:00

 

Dyma'r cyfle i sgwrsio am y caneuon rwyt ti'n hoffi gyda pobl o'r un feddwl. Ymunwch a'r clwb!

Cofrestru

PWYSIG / IMPORTANT!

O fis Tachwedd ymlaen, bydd amser Cymraeg Bob Dydd yn newid! Ymunwch â ni bob nos Fercher am 6yh!

 

Cwestiwn?

EBOSTIA

Noson Gemau

Nos Fercher, 5 Tachwedd

6:00 - 7:00

Ymunwch â Siôn am noson o hwyl yn chwarae gemau. Cyfle i sgwrsio, chwerthin a creu ffrindiau newydd!

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Fercher, 11 Tachwedd

6:00 - 7:00

Hoffi cerddoriaeth?  Eisiau'r cyfle i drafod bandiau a chaneuon gyda pobl o'r un feddwl?  Ymunwch gyda Marged a Lewys!

Cofrestru

Patagonia

Nos Fercher, 18 Tachwedd

6:00 - 7:00

Yn y sesiwn yma bydd Sinead yn sgwrsio am ei phrofiad o fyw allan ym Mhatagonia am flwyddyn. Ymunwch â ni i glywed hanesion ac i weld lluniau.

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Fercher, 25 Tachwedd

6:00 - 7:00

Dyma'r cyfle i sgwrsio am y caneuon rwyt ti'n hoffi gyda pobl o'r un feddwl. Ymunwch a'r clwb!

Cofrestru