Awydd bod yn rhan o'r cyd-gynhyrchiad cerddorol cyntaf erioed rhwng pobl ifanc Cymru ac Iwerddon?

Pwy yw TG Lurgan?

Yn 2020 crewyd partneriaeth rhwng yr Urdd a TG Lurgan.

Mae TG Lurgan yn fudiad ieuenctid yn Iwerddon sy'n hyrwyddo'r Wyddeleg trwy ganeuon cyfoes, a'u sianel YouTube yn denu miliynau o wylwyr. Gallwch weld mwy am lansiad y bartneriaeth yma >>

Aelodau'r Urdd ac aelodau TG Lurgan gyda'i gilydd yn lansiad partneriaeth y ddau fudiad, Mawrth 2020
Aelodau'r Urdd ac aelodau TG Lurgan gyda'i gilydd yn lansiad partneriaeth y ddau fudiad, Mawrth 2020

** Mae cofrestru ar gyfer y prosiect nawr wedi cau. Byddwn yn cysylltu gyda phawb sydd wedi cofrestru i gadarnhau trefniadau.**

Edrychwch allan am y fideo yn fuan iawn!

Awydd ymuno yn y prosiect? Ry'n ni’n edrych am bobl ifanc o Gymru i fod yn rhan o’r holl beth!

Rydym wedi dewis cân gyfoes a chyfarwydd i'w chreu ar y cyd rhwng y ddau fudiad. Dyma'r tro cyntaf iddi gael ei chanu yn y Gymraeg, mae cyfle i chi fod yn rhan o’r holl beth drwy recordio y gytgan ar eich ffon!

Rydym yn edrych am bobl ifanc 16+ i fod yn rhan o’r cyd-gynhyrchiad cyntaf hwn rhwng pobl ifanc y ddwy wlad.

Nid oes angen i ti fod yn ganwr neu yn gynhyrchydd proffesiynol i fod yn rhan o gwbl, mae hwn yn gyfle i bawb!

Byddwn yn anfon trac sain, canllawiau syml i recordio dy lais ar dy ffôn symudol. Paid poeni, bydd digon o arweiniad ac ni fydd angen i ti ganu ar ben dy hun!

Mae cofrestru ar gyfer y prosiect Tachwedd 2020 nawr wedi cau ond rydym yn edrych ymlaen at brosiectau eraill i'r dyfodol. os oes gennyt ddiddordeb yn bod yn rhan o rhain yna mae croeso i ti gysylltu â ni i sgwrsio: Lewys@urdd.org