Wyt ti yn mynd i fod ym mlwyddyn 8 neu 9 ym mis Hydref 2023?

Dyma gyfle gwych i ti fynd ar wyliau gyda dy ffrindiau i un o barciau antur enwocaf Ewrop yn ogystal â gweld prif atyniadau Prifddinas Ffrainc, Paris

Pris ydi £549 gyda Blaendal o £149 a cynllun talu dros 3 mis.

Cost yn cynnwys: Taith bws, tocyn llong, gwely a brecwast, taith o amgylch Paris, tocyn swper (1 noson), tocyn 2 ddiwrnod i Disneyland, Disney Studios a Disney Village a llawer iawn o hwyl!

I archebu lle, Cwblhewch y wybodaeth isod :