Gwasanaeth yr Urdd

Cynhelir Gwasanaeth yr Urdd yn flynyddol ar y trydydd Sul ym mis Tachwedd.

Cynhelir Gwasanaeth yr Urdd 2021 ar ddydd Sul, Tachwedd 21ain.

Bydd y Gwasanaeth ar gael o'r 1af o Dachwedd.

Am engreifftiau o wasanaethau blaenorol, gwelwch y blwch gwyrdd 'Gwasanaethau y gorffennol'