Syniadau i ysgolion

1. Llun fi

Fel yn y llun isod, tynnwch lun o'r plant yn gwneud siâp '='gyda'u breichiau i gefnogi Neges Heddwch pobl ifanc Cymru. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gyda #Heddwch2021 i ni lenwi'r byd arlein gyda heddwch ac ewyllys da o Gymru!

Grug Harries a Tom Kemp yn dangos eu cefnogaeth i Neges Heddwch 2021
Grug Harries a Tom Kemp yn dangos eu cefnogaeth i Neges Heddwch 2021

2. Meddwl am gydraddoldeb

Beth am osod her i'r plant ysgrifennu am gydraddoldeb i ferched? Dyma rai cwestiynau gallwch ofyn:

  • Meddyliwch am fenyw rydych yn ei hedmygu yn eich bywyd ac ysgrifennwch amdani. Pam ydych chi wedi ei dewis?
  • Beth mae cydraddoldeb yn ei olygu i ti?
  • Pa mor aml rydych wedi bod yn dyst i rywiaeth neu wedi derbyn sylwadau rhyweddiaethol?

3. Celf

Beth am greu darn o gelf sy'n cynrychioli heddwch, cydraddoldeb i ferched, Cymru neu'r byd? Dyma enghreifftiau:

Plant Whitchurch Primary School wedi bod yn brysur yn creu celf ar gyfer Neges Heddwch 2020
Plant Whitchurch Primary School wedi bod yn brysur yn creu celf ar gyfer Neges Heddwch 2020

Cofiwch rannu popeth gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gyda #Heddwch2021!