Yn sefydliad, ysgol, deulu neu unigolyn - mae'r adnoddau yma i chi.

 

Cyfryngau cymdeithasol

Ysgolion

Syniadau i ysgolion

 

1. Llun fi

Fel yn y llun isod, tynnwch lun o'r plant yn gwneud siâp triongl gyda'u dwylo i gefnogi Neges Heddwch pobl ifanc Cymru. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gyda #Heddwch2020 i ni lenwi'r byd arlein gyda heddwch ac ewyllys da o Gymru!

Heddwch-2-3-SQUARE.jpg

2. Meddwl am y byd

Beth am osod her i'r plant ysgrifennu am ba newid hoffen nhw weld yn y byd wedi Covid-19? Dyma rai cwestiynau gallwch ofyn:

  • Pa newid hoffet ti weld yn y byd wedi hyn?
  • Beth wyt ti'n edrych ymlaen i wneud?
  • Pwy wyt ti'n edrych ymlaen i weld?
Dyma sut mae Caitlin o Ysgol Gymraeg Casnewydd yn gweld y byd wedi Covid-19.
Dyma sut mae Caitlin o Ysgol Gymraeg Casnewydd yn gweld y byd wedi Covid-19.

3. Celf

Beth am greu darn o gelf sy'n cynrychioli heddwch, Cymru neu'r byd? Dyma enghreifftiau:

Plant Whitchurch Primary School wedi bod yn brysur yn creu celf ar gyfer Neges Heddwch 2020
Plant Whitchurch Primary School wedi bod yn brysur yn creu celf ar gyfer Neges Heddwch 2020

Cofiwch rannu popeth gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gyda #Heddwch2020!