Hoffech chi ddatblygu eich gweithlu presennol, a hynny'n rhad ac am ddim?

Mae'n bleser gan yr Urdd gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg o fewn eich sefydliad chi trwy ein Darpariaeth Prentisiaethau Allanol, sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi'r ffurflen isod heddiw!


 

Beth yw'r cynllun Darpariaeth Prentisiaethau Allanol? 

Mae'n bleser gan yr Urdd gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg o fewn eich sefydliad chi trwy ein Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Mae'r cynllun wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd unrhyw gostau ychwanegol i'ch sefydliad. Fe all aelod(au) o’ch staff ymgymryd â phrentisiaeth mewn Arwain Gweithgareddau Chwaraeon neu Datblygu Chwaraeon gan barhau gyda’u dyletswyddau presennol. Bydd yr holl hyfforddiant yn cael ei ariannu trwy’r Urdd ac mi fydd eich sefydliad yn elwa o sgiliau ychwanegol yr aelod o staff. 

Pwy all gymryd rhan?

Mae'r cynllun yn addas i unigolion dros 18 mlwydd sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Rydym o hyd yn edrych am sefydliadau newydd i gymryd rhan. Ar hyn o bryd mae rhan fwyaf o'n prentisiaid sy'n rhan o'r cynllun yn gweithio mewn ysgolion fel cynorthwywyr dysgu ac eisiau datblygu eu sgiliau ac ennill cymwysterau, ond gall staff sy'n gweithio mewn canolfannau awyr agored a chanolfannau chwaraeon gymryd rhan hefyd. Mae'n gyfle arbennig i gynnig datblygiad proffesiynol parhaus i'ch gweithlu, ac i gynnig rhywbeth cyffrous i'ch staff. Mae'r cynllun yn cael ei gynnig ar hyd a lled Cymru.

Pa fframweithiau rydym yn eu cynnig? 

  • Prentisiaeth Lefel 2 Arwain Gweithgareddau

  • Prentisiaeth Lefel 3 Datblygu Chwaraeon

  • Prentisiaeth Lefel 3 Rhaglenni Awyr Agored

  • Prentisiaeth Lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Chwaraeon Ysgol a Addysg Gorfforol

Mwy o wybodaeth?

Os oes gennych chi neu'ch sefydliad ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y cyfle arbennig hwn, cysylltwch gyda ni dros e-bost - prentisiaeth@urdd.org neu drwy ffonio 02922 405 349.

NÔL