Ydych chi'n Gylch Meithrin, Meithrinfa Dydd neu'n Ysgol Gynradd sy'n chwilio i gymhwyso eich staff drwy gyfrwng y Gymraeg?

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Gofal Plant Lefel 3 yn rhad ac am ddim? Ydych chi wedi meddwl am gyflogi prentis neu gynnig prentisiaeth i'ch staff cyfredol? 

Mae Adran Prentisiaethau'r Urdd yma i ddarparu Prentisiaethau Gofal Plant Lefel 3 i'ch staff chi!

 

Prentisiaeth Gofal Plant Lefel 3: Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yng Ngwynedd ac Ynys Môn

Beth gallwn gynnig i chi?

Yn syml, prentisiaethau Gofal Plant Lefel 3: Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant i staff cylchoedd meithrin, meithrinfa ddydd neu ysgol gynradd Gymraeg (yn rhad ac am ddim!)

Pwy all gymryd rhan?

Aelod o staff sydd:

  • wedi’i gyflogi (neu yn cael ei gyflogi o ddyddiad cychwyn y brentisiaeth) mewn lleoliad addas e.e. cylch meithrin, meithrinfa ddydd neu ysgol gynradd Gymraeg
  • yn gyflogedig am hyd y brentisiaeth (18 mis) ac yn gweithio 16+ awr yr wythnos

Manteision!

  • Datblygu gweithle cymwys a phrofiadol!
  • Holl hyfforddiant gan Adran Prentisiaethau’r Urdd gan gynnwys gweithdai, adolygiadau misol, cymwysterau a chyfleoedd amrywiol eraill 
  • Cefnogaeth reolaidd asesydd 
  • Cefnogaeth ein HWB Sgiliau Hanfodol drwy’r Gymraeg
  • Cylfe i'r aelod o staff ennill cyflog tra'n dysgu ac ennill cymwysterau
  • Popeth yn rhad ac am ddim! 
NÔL