Hanes

Ar y 15fed o Fedi 1953, lladdwyd pedwar plentyn mewn ymosodiad hiliol ar Eglwys y Bedyddwyr, 16th St Birmingham, Alabama. Aelodau o’r Klu Klux Klan oedd yn gyfrifol am blannu’r ffrwydradau.  

Bu ymateb chwyrn ar draws y byd a phan gyrhaeddodd y newyddion John Petts, yr artist gwydr o Gymru, fe benderfynodd ddylunio ffenestr wydr yn portreadu Iesu Grist du fel rhodd o gefnogaeth i'r eglwys a'i phobl.

Gosodwyd y ffenestr  yn yr eglwys yn 1954, a hyd heddiw caiff ei hadnabod fel y ‘Wales Window’ gan drigolion yr eglwys. 

Dros hanner canrif yn ddiweddarach, mae’r eglwys yn ffynnu ac mae’r  Urdd unwaith eto am estyn llaw o gyfeillgarwch o Gymru, a hynny dan faner Neges Heddwch yr Urdd, i greu partneriaeth rhwng pobl Alabama a’n pobl ifanc yng Nghymru. 

Ym mis Medi 2019 aeth Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd i ymweld â’r eglwys a phobl ifanc Birmingham, Alabama. Rydym bellach yn gweithio ar bartneriaeth i gynnig cyfle i bobl ifanc Alabama ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn y dyfodol agos, ynghyd â chyfle i aelodau'r Urdd barhau i gysylltu â phobl ifanc o gwmpas y byd trwy waith ein neges heddwch. 

Gwyliwch gyfweliad Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd ar S4C o Hydref 2019

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd