Hanes

Ar y 15fed o Fedi 1953, lladdwyd pedwar plentyn mewn ymosodiad hiliol ar Eglwys y Bedyddwyr, 16th St Birmingham, Alabama. Aelodau o’r Klu Klux Klan oedd yn gyfrifol am blannu’r ffrwydradau. Bu ymateb chwyrn ar draws y byd a phan gyrhaeddodd y newyddion John Petts, yr artist gwydr o Gymru, fe benderfynodd ddylunio ffenestr wydr yn portreadu Iesu Grist du fel rhodd o gefnogaeth i'r eglwys a'i phobl.

Gosodwyd y ffenestr  yn yr eglwys yn 1954, a hyd heddiw caiff ei hadnabod fel y ‘Wales Window gan drigolion yr eglwys.

Yr Urdd ac Alabama

Yn 2019, dros hanner canrif wedi'r ymosodiad erchyll, mae’r eglwys yn ffynnu ac mae'r Urdd yn estyn llaw o gyfeillgarwch i ailgydio'n y berthynas hanesyddol hon rhwng Cymru ac Alabama. Ym mis Medi 2019 aeth Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, i ymweld â’r eglwys a phobl ifanc Birmingham, Alabama.

Galeri'r daith

Gwyliwch gyfweliad Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd ar S4C o Hydref 2019

Côr Gospel Rhithiol

Roedd trefniadau taith Côr Gospel Prifysgol Alabama ym Mirmingham (UAB, University of Alabama at Birmingham) i ymweld â Chymru ac Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn cael eu cwblhau pan fu’n rhaid gohirio’r cyfan wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y byd.

Yn awyddus i beidio â gadael i’r sefyllfa atal y cyfle i ddod â’r bobl ifanc at ei gilydd, ffurfiwyd côr gospel rhithiol ar cyd rhwng myfyrwyr UAB ac aelodau o rai o gorau aelwydydd yr Urdd o Hafodwenog, Penllys, JMJ, Pantycelyn a’r Waun Ddyfal.

Ym mis Tachwedd 2020, daethant at ei gilydd am y tro cyntaf erioed i ganu addasiad o ‘Every Praise’ gan Hezekiah Walker, sef ‘Canwn Glod.’ Bu i’r seren Mared Williams a Chyfarwyddwr Côr Gospel UAB, Reginald James Jackson ymuno gyda’r criw, gyda diolch i’r Cyfarwyddwr Cerdd Richard Vaughan oedd yn gyfrifol am ddod â’r lleisiau at ei gilydd.

Gwrandewch a gwyliwch yma: