Hanes

Yn dilyn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019, sicrhawyd cyfle i enillydd y gadair gymryd rhan mewn gŵyl lenyddol fawr yn Affrica.

Iestyn Tyne oedd enillydd y gadair yn yr Eisteddfod a bydd yn teithio i Gameroon i fod yn rhan o'r African Festival of Emerging Writers yn Chwefror 2020.

Daw Iestyn o Ben Llŷn yn wreiddiol, ond mae bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon, lle mae'n rhannu ei amser rhwng cyfieithu a gweithio’n llawrydd fel bardd, awdur, golygydd a cherddor. Mae’n wyneb ac enw cyfarwydd i lawer ac yn enillydd coron Eisteddfod yr Urdd y Fflint 2016 a chadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru yr un flwyddyn.

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd