Hanes

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd yr Urdd elfen ryngwladol newydd i Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel. Diolch i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. bydd Rhydian Jenkins, enillydd yr ysgoloriaeth yn 2019, yn perfformio yn un o ddathliadau byd-eang Dydd Gŵyl Dewi 2020. 

Mae’r bartneriaeth rhwng yr Urdd a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn golygu bydd Rhydian yn cael platfform byd eang i ddatblygu ei bortffolio perfformio.

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd