Ceisio am le - Dyddiad Cau 28/11/19


Llenwch y ffurflen isod i geisio am le ar daith Ebrill 2020, neu mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs. hwngari@urdd.org


 
Invalid entry
 

Hanes

Yn 2013, bu dyn o’r enw Michael Makin mewn cysylltiad gyda’r Urdd – roedd yn chwilio am sefydliad ieuenctid fyddai â diddordeb derbyn adeilad yn Hwngari yn rhodd, ar yr amod y byddai’n cael ei ddefnyddio fel adnodd i bobl ifanc gael profiad o’r wlad ryfeddol.

Does gan Michael Makin ddim cysylltiad penodol â Chymru, ond fe dreuliodd amser yn ardal Llangollen pan yn iau, gan gael ei gyfareddu gan harddwch yr ardal, y diwylliant a'r iaith Gymraeg.

Derbyniodd yr Urdd ei dŷ fel rhodd, ac ar ôl cyfnod yn adnewyddu ac addasu'r adeilad ar gyfer grwpiau o bobl ifanc, mae Tŷ Kisbodak Ház nawr yn croesawu grwpiau o Gymru.

Y daith

Mae ein Taith Dwyrain Ewrop yn daith flynyddol unigryw i bobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed ac yn gyfle i grwydro tair o ddinasoedd adnabyddus Ewrop: Budapest, Vienna a Bratislava.

Sut i geisio am le? Mae gofyn i chi lenwi ffurflen gais, fydd ar wefan yr Urdd pan mae ceisiadau yn agor ar y 19eg o Dachwedd; www.urdd.cymru/ieuenctid

I bwy? Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion oedran blwyddyn 12, ond os ydych chi’n ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i geisio am le, mae croeso i chi gyflwyno cais.

Pris? £619 – hyn i gynnwys, 1 noson yn Nglan-llyn, 7 noson o wely a brecwast yn Hwngari, ymweld â thair dinas anhygoel, rafftio dwr gwyn yn Slofacia a llawer mwy.

Lleoliad

Mae'r tŷ wedi ei leoli yng ngogledd orllewin Hwngari mewn pentref bach o'r enw Kisbodak, ger Mosonmagyarovar a'r afon Donwy.

Mae'r prifddinasoedd Vienna a Bratislava o fewn awr i'r tŷ, a Budapest tua dwy awr i ffwrdd.

Cyfleusterau

Mae’r tŷ yn dal hyd at 20 o bobl ac mae lolfa a chegin sy’n cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol – gan gynnwys barbeciw!

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd