Taith Dwyrain Ewrop

Cyfle unigryw i grwydro tair dinas arbennig mewn un daith; Budapest, Vienna a Bratislava.

Dyma daith newydd sbon sy’n cynnig cyfle i 15 o bobol ifanc raglennu ymweliad â rhai o ddinasoedd mwyaf hynod Ewrop, ac i aros yng Nghanolfan breswyl newydd yr Urdd yn Hwngari.

Sut i geisio am le? Mae gofyn i chi lenwi ffurflen gais, sydd ar wefan yr Urdd; www.urdd.cymru/ieuenctid

I bwy? Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion oedran blwyddyn 12, ond os ydych chi’n ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i geisio am le, mae croeso i chi gyflwyno cais.

Pris? £619 – hyn i gynnwys, 1 noson yn Nglan-llyn, 7 noson o wely a brecwast yn Hwngari, ymweld â thair dinas anhygoel, rafftio dwr gwyn yn Slofacia a llawer mwy.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Urdd www.urdd.cymru neu e-bostiwch hwngari@urdd.org

Taith Pasg 2019

Collage Hwngari .jpg