Prosiect 3: Dŵr Dan Bont

Mae'r trydydd cyd-gynhyrchiad yr Urdd a TG Lurgan nawr ar gael i wylio ar eu sianel youtube TG Lurgan!

Mae Dŵr Dan Bont / Uisce Faoin Droichead yn addasiad o gân Adele, 'Water Under the Bridge'. Cafodd y gân ei recordio a'i ffilmio draw yn Connemara gyda aelodau o'r Urdd a phobl ifanc TG Lurgan yn ystod eu cwrs preswyl. Ewch yma am fwy o wybodaeth am y daith.

Hanes

Ym mis Mawrth 2020, lansiwyd partneriaeth newydd gyffrous rhwng yr Urdd a TG Lurgan, mudiad ieuenctid yn Iwerddon.

Pwy yw TG Lurgan?
Mae TG Lurgan yn fudiad ieuenctid arbennig yn Iwerddon. Eu bwriad yw hyrwyddo'r Wyddeleg a gwneud yr iaith yn apelgar i bobl ifanc trwy ganeuon cyfoes. Mae eu sianel YouTube yn cynnwys degau o gynhyrchiadau cerddorol trawiadol yn Y Wyddeleg, ac wedi denu miliynau o wylwyr!

Mawrth 2020

Lansiwyd y bartneriaieth rhwng y ddau fudiad ieuenctid yn Nulyn ym mis Mawrth 2020. Rhoddodd aelodau’r Urdd o Aelwyd yr Ynys, Ynys Môn, berfformiad cerddorol yn y Gymraeg gan ddilyn arddull cynhyrchiadau TG Lurgan, sy’n cymryd caneuon cyfredol a’u hailgreu yn Y Wyddeleg. Rhoddodd berfformiad cerddorol gan aelodau TG Lurgan hefyd.

Roedd y lansiad yn rhan o Wythnos Cymru Dulyn 2020 a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ionawr 2021

Er heriau'r pandemic i'r ddau fudiad, mae'r Urdd a TG Lurgan wedi rhyddhau cyd-gynhyrchiad ar ffurf fideo cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Wyddeleg, a hynny am y tro cyntaf erioed ar y 7fed o Ionawr 2021.

Mae Golau'n Dallu / Dallta ag na Soliseyn addasiad o’r gân boblogaidd ‘Blinding Lights’ gan The Weeknd. Bu i 28 o bobl ifanc o’r ddwy wlad recordio eu lleisiau o gartref a derbyn cyfarwyddiadau gan y fideograffydd Griff Lynch ar gyfer y fideo cerddoriaeth. 

Bwriad y prosiect yw cyflwyno’r ddwy iaith leiafrifol i gynulleidfa fyd-eang, ac mae’r Urdd a TG Lurgan wedi dangos fod ffurfio partneriaeth rhwng y ddwy wlad yn hollbwysig er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ffynnu. 

Ebrill 2021

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y fideo cerddoriaeth Cymraeg/Gwyddeleg cyntaf erioed, bu i aelodau o’r Urdd a phrosiect ieuenctid TG Lurgan ryddhau ail gyd-gynhyrchiad, 'Gwenwyn / Nimhneach'.

Penderfynwyd mai addasiad o gân Gymraeg fyddai’r ail gyd-gynhyrchiad, sef ‘Gwenwyn’ gan y band roc a blws, Alffa – y sengl Gymraeg gyntaf i gyrraedd miliwn o ffrydiau ar Spotify, ac sydd bellach wedi’i ffrydio dros 3 miliwn o weithiau ar draws y platfformau digidol.

Cyhoeddwyd 'Gwenwyn / Nimhneach' ar 22 Ebrill, ac mae'n cynnwys cyfraniadau gan 28 o Gymry a Gwyddelod ifanc. Yn ogystal â pherfformiadau gan gantorion, mae dwy ddawnswraig wedi cydlynu coreograffi gyda’i gilydd hefyd; ceir Elan Elidir yn dawnsio o dan bont ar Lwybr Elai yng Nghaerdydd, ac Aisling Sharkey ar do adeilad Coleg Berfformio’r Phoenix yn Nulyn.

Mae'r addasiad i’w chlywed ar wasanaethau ffrydio fel Spotify hefyd y tro hwn.

Gwenwyn / Nimhneach - Ebrill 2021

Mwynhewch ail gyd-gynhyrchiad yr Urdd gyda chriw TG Lurgan!

Prosiectau 2023

Mae partneriaeth yr Urdd gyda TG Lurgan yn mynd o nerth i nerth. Cadwch lygaid allan ar ein cyfryngau cymdeithasol am prosiectau 2023 a chyflaoedd i ymuno mewn cyd-gynhyrchiadau newydd.

Galeri lansiad y bartneriaeth yn Nulyn

Sian Lewis, Eluned Morgan, Mícheál Ó Foighil ac aelodau o TG Lurgan ac Aelwyd yr Ynys
Sian Lewis, Eluned Morgan, Mícheál Ó Foighil ac aelodau o TG Lurgan ac Aelwyd yr Ynys