Mae TG Lurgan yn fenter arbennig sy'n hyrwyddo'r Wyddeleg trwy ganeuon cyfoes. Mae eu sianel YouTube yn denu miliynau o wylwyr.

Mae partneriaeth newydd gyffrous yn dod ag aelodau’r Urdd ag aelodau TG Lurgan ynghyd i greu cyd-gynhyrchiad yn y Gymraeg a’r Wyddeleg. Y gobaith yw y bydd hyn yn sicrhau bod y Gymraeg a’r Wyddeleg yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang YouTube.

Ewch i weld rhai o’u cynyrchiadau ar https://www.youtube.com/user/tglurgan

Lansiwyd y bartneriaeth mewn digwyddiad yn Nulyn ar Fawrth 11, 2020 a bydd y cyd-weithio yn dechrau yn yr haf.

Mwy o wybodaeth yma Newyddion