Hanes

Ym mis Mai 2019, cyhoeddwyd partneriaeth newydd tair blynedd rhwng yr Urdd a'r asiantaeth rhyngwladol United Purpose i gynnig cyfleoedd i brentisiaid ifanc yr Urdd ennill profiad yn gweithio mewn gwledydd ar draws Affrica, Asia a De America.

Awst 2019

Ym mis Awst 2019 aeth 4 o brentisiaid yr Urdd allan i Kenya i weithio ar gynllun ‘Moving the Goalposts’ gydag United Purpose

Cam cyntaf y bartneriaeth oedd yr ymweliad i Kenya wrth i’r bobl ifanc weithio ar un o brif brosiectau chwaraeon United Purpose, sef Moving the Goal Posts, sy'n defnyddio chwaraeon i hyrwyddo arweinyddiaeth a chodi hyder merched yn y gymuned yn nhref Kilifi.

Yn ystod y daith fe fu’r prentisiaid yn cynnal ac arwain gweithgareddau pêl-droed gyda dros 400 o ferched ifanc i gynyddu eu hyder, datblygu sgiliau a chynnig hyfforddiant arweinyddiaeth.

Mared, Ryan, Rhodd, Gethin a Lauren o'r Urdd gydag Elinor Snowsill, Llysgennad United Purpose, a merched o brosiect Moving the Goalposts, Kilifi, Kenya
Mared, Ryan, Rhodd, Gethin a Lauren o'r Urdd gydag Elinor Snowsill, Llysgennad United Purpose, a merched o brosiect Moving the Goalposts, Kilifi, Kenya

Galeri'r daith

Beth nesaf?

Roedd ail ymweliad â Kenya gydag United Purpose wedi'i drefnu ar gyfer Awst 2020, ond bu'n rhaid canslo oherwydd pandemig Covid-19. Y bwriad tua'r dyfodol yw cynnal taith arall i roi profiadau i'n prentisiaid a staff ifanc ac i gynorthwyo United Purpose gyda'u gwaith hanfodol dros y dŵr.

Gallwch ddysgu mwy am waith United Purpose ar eu gwefan.