Hanes

Ym mis Awst 2019 aeth 4 o brentisiaid yr Urdd allan i Kenya i weithio ar gynllun ‘Moving the Goalposts’ gydag United Purpose. Dyma bartneriaeth newydd tair blynedd rhwng yr Urdd a'r asiantaeth rhyngwladol er mwyn cynnig cyfleoedd i brentisiaid ifanc yr Urdd weithio am gyfnodau mewn gwledydd ar draws Affrica, Asia a De America.

Cam cyntaf y bartneriaeth  oedd yr ymweliad i Kenya wrth i’r bobl ifanc weithio ar un o brif brosiectau chwaraeon United Purpose, sef Moving the Goal Posts, sy'n defnyddio chwaraeon i hyrwyddo arweinyddiaeth a chodi hyder merched.

Yn ystod y daith fe fu’r prentisiaid yn cynnal ac arwain gweithgareddau pêl-droed gyda dros 400 o ferched ifanc i gynyddu eu hyder, datblygu sgiliau a chynnig hyfforddiant arweinyddiaeth.

Ar y gweill

Yn 2020 bydd y bartneriaeth yn parhau gydag ail ymweliad â Kenya i weithio gydag United Purpose. 

Am fwy o wybodaeth am waith United Purpose, ewch i'w gwefan.

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd