Bwrdd Llywodraethu’r Adran Chwaraeon a Phrentisiaethau

Mae’r adran Chwaraeon a Phrentisiaethau yn darparu cyfleoedd cynhwysol ar draws Cymru i bob plentyn wirioni ar chwaraeon a gwaith Ieuenctid, a hynny drwy gynnal clybiau, cystadlaethau, hyfforddiant a gwyliau chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Prif nodau’r adran yw;

 1. Creu cyfleoedd i blant a phobol ifanc ym mhob ysgol cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru i gael y cyfle i fynychu gweithgareddau chwaraeon tu allan i’r ysgol.

 2. Bod yn brif ddarparydd cystadlaethau chwaraeon cenedlaethol yn y Gymraeg yng Nghymru.

 3. Sefydlu Bwrdd Chwaraeon a Phrentisiaethau Cenedlaethol ynghyd â fforymau chwaraeon ym mhob rhanbarth.

 4. Trwy gydweithio gyda Chwaraeon Anabledd Cymru bydd pob cystadleuaeth genedlaethol a chlwb chwaraeon yr Urdd yn gymhwysol i blant a phobl ifanc gydag anabledd. Bydd yr Urdd yn anelu at ennill y Marc Aur Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

Wrth i’r adran tyfu a datblygu rydym yn awyddus i sefydlu Bwrdd Llywodraethu i ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr adran a goruchwylio ei rheolaeth ai llywodraethiad.

Rydym yn chwilio am unigolion profiadol sy’n cael eu cyffroi gan waith a gweledigaeth yr Urdd ac sy’n rhannu ein gwerthoedd, sef i annog, dathlu ac arloesi trwy gynnig gwasanaethau o ansawdd i ieuenctid Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed wrth ymgeiswyr sydd â sgiliau a phrofiad ar lefel strategol yn y meysydd canlynol:

 1.Grantiau a chyllid

 2. Y Sector Prentisiaethau

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar  029 22405335 / 07976 003356 neu gary@urdd.org.

 

I fynegi diddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, anfonwch ffurflen Mynegi Diddordeb trwy e-bost at swyddi@urdd.org erbyn 30/04/201