Prentisiaethau Arwain Gweithgareddau Lefel 2 Chwaraeon

Teitl y Swydd: Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2  

Math o gontract: 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Cyfradd Prentis Cenedlaethol           

Lleoliad: Lleoliadau amrywiol ar draws Cymru

         

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â’r Rheolwr Prentisiaethau Catrin Davis catrindavis@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais Prentisiaethau’r Urdd ar e-bost at prentisiaeth@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 1.06.21

Dyddiad Cyfweld – 14-18.06.21

 

(Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ddigidol neu mewn safle diogel gan ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol)