Swyddog Digwyddiadau Chwaraeon Cenedlaethol a Gogledd Cymru

Teitl y Swydd: Swyddog Digwyddiadau Chwaraeon Cenedlaethol

Math o gontract: Swydd 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 4 £25,211 (Pwynt 1) - £28,223 (Pwynt 4)

Lleoliad: Gogledd Cymru

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach. 

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Tom Birkhead, Rheolwr Digwyddiadau Chwaraeon yr Urdd tomosbirkhead@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 08.12.22 12:00yp

Dyddiad Cyfweld – I’w cadarnhau

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.