Cynorthwyydd Prosiectau Rhyngwladol

Teitl y Swydd: Cynorthwydd Prosiectau Rhyngwladol

Math o gytundeb:  18 Mis - Hyd at  fis Rhagfyr 2022

Graddfa: Graddfa 3 £21,436 (pwynt 1) - £23,997 (pwynt 4)

Lleoliad: Hyblyg. Gweithio o adref i gychwyn ac yna o un o swyddfeydd yr Urdd ar draws Cymru

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Dyma swydd i unigolyn brwdfrydig a threfnu i weithio ar brosiectau rhngwladol yr Urdd.   Yn y y blynyddoedd diwethaf mae’r Urdd wedi datblygu rhaglen o brosiectau sy’n cynnig cyfleoedd unigryw i aelodau’r Urdd deithio neu gydweithio gyda unigolion ar draws y byd.

O ganlyniad i Covid19 mae nifer o’r prosiectau yma yn rhithiol ond wrth i gyfyngiadau teithio leihau bydd y prosiectau hyn yn gyfuno elfennau rhithiol a’r cyfleodd i staff ac aelodau ifanc deithio  y byd yn enw’r Urdd ar sawl prosiect amrywiol.

Bydd y deilydd llwyddiannus yn gyfrifol am gydlynu trefniadau’r prosiectau, cydweithio gyda swyddogion eraill yn yr Urdd ar sicrhau’r proffil addas i’r  teithiau a threfnu ymwelaiadau llwyddiannus i holl bartneriaid y prosiectau

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am sgwrs bellach cysylltwch â Mali Thomas - Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Rhyngwladol yr Urdd ar 07834 709082 / mali@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –   16.05.21

Dyddiad Cyfweld – 26.05.21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.