Swyddog Ymgysylltu (Bore) - Caerdydd

Teitl y Swydd: Swyddog Ymgysylltu

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gradd 3 £21,436 (pwynt 1)- £23,997 (pwynt 4)

Lleoliad: Gwersyll Caerdydd

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig  i ymuno â Gwersyll Caerdydd fel Swyddog Ymgysylltu

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Ceren Roberts (Pennaeth Gwersyll Caerdydd) ar cerenroberts@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 21.05.21

Dyddiad Cyfweld – 8/9.06.21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.