Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Gwent

Teitl y Swydd: Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd 

Math o gontract: Swydd barhaolllawn amser (35 awr yr wythnos) 

Graddfa: Graddfa 4- £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)  

Lleoliad: Gwent  

 

Amdanom ni 

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. 

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau. 

 

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd

Anfonwch ffurflen gais ar e-bost at swyddi@urdd.org 

Dyddiad Cau: 26 Medi 2021 

Dyddiad Hysbysebu14 Medi 2021 

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddauRydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o brydMae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol