2 x Prentis Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Teitl y Swydd: 2 x Prentis Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Math o gontract: 2 flynedd, llawn amser (35 awr yr wythnos) 

Graddfa: Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Lleoliad: Amrywiol                        

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Rydym wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd creu cynnwys addas i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol  yr Urdd

 

Hysbysir 2 swydd:

  • Prentis Marchnata Digidol Eisteddfod yr Urdd (lleoliad – hyblyg)             
  • Prentis Marchnata Digidol Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn (lleoliad – Glan-llyn)

 

Bydd y swyddi yn bodoli o fewn yr adrannau perthnasol ond cydweithio’n agos fel tîm a  hefyd gyda chydweithwyr yr adrannau, a Swyddog Marchnata Digidol yr Urdd i sicrhau cysondeb ar draws ein platfformau.

 

Pan yn ymgeisio dylid nodi ar y ffurflen gais os ydych yn gwneud cais penodol i un swydd neu am gyflwyno cais i’r pedair swydd.

 

Am fwy o fanylion, cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â’r Cyfarwyddwr perthnasol:

 

Prentis Cyfryngau Cymdeithasol Eisteddfod yr Urdd      

                   Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a’r Celfyddydau – SianEirian@urdd.org

Prentis Cyfryngau Cymdeithasol Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn       

                   Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn Huwantur@urdd.org  

 

Anfonwch Ffurflen Gais ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –         30.07.21