Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 (Llangrannog)

Teitl y Swydd: Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2  

Math o gontract: 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Cychwyn: Ionawr 2023

Cyflog: £10,840 y flwyddyn / £5.96 yr awr   

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

         

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd i weithio ar weithgareddau amrywiol Gwersyll yr Urdd Llangrannog, gan hyfforddi i arwain nifer o weithgareddau amrywiol drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad yma, neu cysylltwch â’r Rheolwyr Prentisiaethau: lisawaters@urdd.org / ffionevans@urdd.org

I ymgeisio, anfonwch Ffurflen Gais Prentisiaethau’r Urdd ar e-bost at: prentisiaeth@urdd.org

 

Dyddiad Cau: 11 Tachwedd 2022