Our Offices

The Urdd has a number of offices across Wales. Please click on the map for the exact location or contact us if you need directions

Our Offices

 • Bangor

  Swyddfa’r Urdd, Popdy, Lon Bopty, Bangor LL57 1HR

  T: 01248 672 100
  Directions

 • Caerdydd / Cardiff

  Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

  T: 02920635678
  Directions

 • Llangefni

  Canolfan Fusnes Ynys Môn, Stâd Busnes Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA

 • Caerfyrddin / Carmathen

  Swyddfa’r Urdd, Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

  T: 01267 676751
  Directions

 • Dinbych / Denbigh

  Swyddfa’r Urdd Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych LL16 3TL

  T: 01745818600
  Directions

 • Llanuwchllyn / Registered Office

  Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

  T: 01678 541000
  Directions

 • Llangrannog

  Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE

  T: 01239 652140
  Directions

 • Pentre Ifan

  Swyddfa’r Urdd Pentre Ifan, Hendre Farchog, Crymych, Dyfed SA41 3XE

  T: 01239 820317
  Directions

 • Llanisien

  Swyddfa’r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd CF14 5GG