Directions

The Urdd has a number of offices across Wales. Please click on the map for the exact location or contact us if you need directions

Our Offices

 • Aberdar / Aberdare

  Swyddfa’r Urdd, Canolfan yr Urdd, Wind St, Aberdar, Rhondda Cynon Taf CF44 7ES

  T: 01985 883953
  Directions

 • Bangor

  Swyddfa’r Urdd, Popdy, Lon Pobty, Bangor, Gwynedd LL57 1HR

  T: 01248 672 100
  Directions

 • Caerdydd / Cardiff

  Swyddfa’r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

  T: 02920635678
  Directions

 • Llangefni

  Swyddfa’r Urdd, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn LL65 3SU

 • Caerfyrddin / Carmathen

  Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3EP

  T: 01267 676751
  Directions

 • Dinbych / Denbigh

  Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Neuadd Panton, Dinbych LL16 3TL

  T: 01745818600
  Directions

 • Llanuwchllyn / Registered Office

  Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn Y Bala

  T: 01678 541000
  Directions

 • Llangrannog

  Swyddfa’r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE

  T: 01239 652140
  Directions

 • Y Drenewydd / Newtown

  Swyddfa'r Urdd, Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL

  T: 01686 614034
  Directions

 • Abertawe / Swansea

  Swyddfa’r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penylan, Abertawe SA5 7BU

  T: 01792560624
  Directions

 • Pentre Ifan

  Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro SA41 3XE

  T: 01239 820317
  Directions

 • Yr Wyddgrug/ Mold

  Swyddfa’r Urdd, Canolfan Gymunedol Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint CH7 6QX

  T: 01352 754956
  Directions