Officials of the 2020 Urdd Eisteddfod

SWYDDOGION EISTEDDFOD GENEDLAETHOL URDD GOBAITH CYMRU,

SIR DDINBYCH 2020

PWYLLGOR GWAITH

Chairperson:               Dyfan Phillips                           

Is-Gadeirydd:              Heledd Owain             

Secretary:                   Delyth Williams                                           

                       

CYLLID/NAWDD

Chairperson:               R Gwirfai Jones                                        

Secretary:                  Gareth Williams                                 

 

MUSIC

Chairperson:                Ann Davies                                                 

Is-Gadeirydd:              Manon Tudur             

Secretary:               Nia Wyn Jones                                          

Trysorydd:                  Ann Edwards                  

 

RECITATION

Chairperson:               Haf Evans                                                      

Is-Gadeirydd:              Angharad Rhys                            

Secretary:               Rhian Iorwerth                                                   

                                  Iona Davies                                                          

 

LEARNERS

Chairperson:               Eirian Siân Thomas                                   

Secretary:                  Gareth V Williams                          

Trysorydd                   Elizabeth Ffloyd                                               

           

 

THEATRE

Chairperson:               Siân Alwen                                   

Is-Gadeirydd:              Einir Haf Huws                                                  

Secretary:                  Catherine Jones               

Trysorydd:                   Lyn Thomas                                              

 

DANCE

Chairperson:                 Sian Eryddon                       

Secretary:                    Claire Tranmer                              

 

LITERATURE

Chairperson:               Bethan Hughes                        

Is-Gadeirydd:              Marc Jones                                                  

Secretary:                   Nia Davies                                             

 

 

ART, DESIGN AND TECHNOLOGY

Chairperson:                  Jan Wilson Jones