Tocynnau Eisteddfod Sir Ddinbych

Os yw’r mynediad i Faes yr Eisteddfod am ddim, ydw’i angen archebu tocyn?

Wyt. Oherwydd cyfyngiadau COVID bydd yn rhaid i bawb sy’n mynychu’r Eisteddfod archebu tocyn am ddim.

Sut mae mynd ati i archebu tocynnau am ddim?

Bydd tocynnau ar gael drwy wefan Eisteddfod yr Urdd ym mis Chwefror 2022. Bydd rhaid talu ffi weinyddol wrth archebu.

Dwi eisoes wedi archebu a thalu am docynnau ar gyfer un o gyngherddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych – beth ddylwn i wneud nesaf?

Mae holl gyngherddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych bellach am ddim. Bydd pawb sydd wedi archebu yn derbyn ebost gyda manylion am y broses o hawlio ad-daliad. Os nad wyt ti wedi derbyn y neges, cysyllta gyda eisteddfod@urdd.org

Maes a Gweithgareddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 

Rydym yn parhau i drafod a chydweithio gyda rhanddeiliaid a chontractwyr ar gynlluniau a threfniadau’r Maes a’n gweithgareddau e.e. Cyngherddau, Maes Carafanau, Archebu stondin,  a byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion yn y flwyddyn newydd.