All the excitement of Eisteddfod T will be available throughout the week on the main screen with S4C and on radio with BBC Radio Cymru! Here's Thursday's schedule.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Enjoy a daily item from Eisteddfod T with Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tune in to S4C to watch the competing. These are estimated broadcast times and could change

Comp No. Competition Adjudicator

21

13:00

Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 / Instrumental Soloist Yr 10  - under 19 Owain Gruffudd Roberts

24

13:20

Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 gan gynnwys teuluoedd, rhieni, cymdogion neu athrawon / Band or Artist Ur 7 and Under 25 years old to include families, parents, neighbours or teachers Alys Williams

9

13:40

Unawd Bl.10 a dan 19 oed / Soloist Yr 10 - Under 19   Trystan Llyr Griffiths

28

14:00

Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25  / Folk Song Yr 10 - Under 19 Steffan Rhys Hughes

46

14:20

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed / Recitation Yr 10 - under 25 years old Cath Ayers

12

14:40

Unawd, Deuawd neu Ensemble Athrawon
(gan gynnwys arweinwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr) / Solo, Duet or Ensemble of Teachers ( to include volunteers, youth group leaders etc)
Huw Foulkes

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones and Ifan Jones Evans bring you the highlights from Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tune in to S4C to watch the competing. These are estimated broadcast times and could change

Comp No. Competition Adjudicator

50

16:00

Unawd o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 19 oed / Soloist from a Musical Yr 7 - under 19 Steffan Harri
16:20

Seremoni / Ceremony

Rhyddiaith 14 – 25 oed / Prose. 14-25 years old

Manon Steffan Ros

23

16:35

Deuawd/Ensemble Offerynnol Bl.7-25 oed gan gynnwys teuluoedd,
rhieni neu gymdogion/ Duet/Instrumental Ensemble Yr 7 - under 25 category to include familiies, parents or neighbours
Owain Gruffudd
Roberts
17:00 Deuawd Enwogion / Duet with a Celebrity Lisa Angharad

37

17:05

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7
a dan 25 oed / Solo Folk Dancing for Boys Yr 7 - under 25 years old
Bethan Rhiannon
 17:25 GWNEUD DIM DWEUD - Ar Ganfas / On Canvas Sion Tomos Owen

35

17:35

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp
Bl.10 a dan 25 / Modern dance for individual or group Yr 10 - under 25 years old
Osian Meilir
 17:45  Campwaith Celf  / Art Masterpiece Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tune in to S4C to watch the Eisteddfod's evening programme.

Comp No. Competition Adjudicator
14 Côr Merched  Bl.7 a dan 25 oed / Girls Choir Yr.7 - under 25 years old Huw Foulkes
  Teulu Talent - Da di Drws Nesa! Family Talent  
15 Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed / Boys Choir Yr. 7 - under 25 years old Huw Foulkes
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd / Highlights from the daily Ceremony  
  Uchafbwyntiau'r Dydd / Highlights from the day  

 

back to all schedules