All the excitement of Eisteddfod T will be available throughout the week on the main screen with S4C and on radio with BBC Radio Cymru! Here's Wednesday's schedule.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Enjoy a daily item from Eisteddfod T with Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tune in to S4C to watch the competing. These are estimated broadcast times

Comp No. and time
Competition Adjudicator

11

13:00

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25
(plant yn unig, dim teuluoedd) / Duet or Ensemble Yr 7 and Under 25 ( children only)
Trystan Llyr Griffiths

44

13:20

Llefaru Bl.7-9 / Recitation Yr 7-9 Cath Ayers

31

13:40

Unawd Cerdd Dant Bl.7-9 / Cerdd Dant Solo Yr 7 - 9 Steffan Rhys Hughes

53

14:00

Monolog neu Ymgom Bl.7 a dan 19 / Monologue Yr 7 - 9 Sion Ifan

45

14:20

Llefaru Bl.7 25 oed (D)  Recitation Yr 7 - age 25 for Welsh Learners Cath Ayers

27

14:35

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 7-9 / Folk Song Yr.  7 - 9 Steffan Rhys Hughes

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

 Nia Lloyd Jones and Ifan Jones Evans bring you the highlights from Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tune in to S4C to watch the competing. These are estimated broadcast times and could change.

Comp No. and times
Competition Adjudicator

20

16:00

Unawd Offerynnol Bl.7-9 / Instrumental Competition Yr 7-9 Owain Gruffudd Roberts

 59

16:20

Seremoni / Ceremony

Cyfansoddi Drama 14-25 oed / Drama Composition 14 - 25 years old

Hanna Jarman

8

16:35

Unawd Bl.7-9 / Solo Yr. 7 - 9 Gwawr Edwards

 68

16:55

Lip Sync / Lip Sync Carys Eleri

34

17:05

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7-9 / Modern Dance for Solo or group Yr. 7-9 Osian Meilir

 76

17:20

GWNEUD DIM DWEUD - Gwyddonle / Science  Dr Rhian Meara 

 55

17:30

Parodi o gân Gymraeg neu cân ddychanol wreiddiol
i unigolion neu grŵp bl.7 ac o dan 19 oed / Parady of a Welsh song or orignal satire for individual or group Yr 7  - under 19 years old
Carys Eleri 

 69

17:40

Gwyneb Steddfod / Best 'Eisteddfod' face Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tune in to S4C to watch the Eisteddfod's evening programme.

Comp No. Competition Adjudicator
13 Côr deulais neu fwy Bl.13 ac iau / Two Part Choir Yr.13 and under Huw Foulkes
 81 Teulu Talent - Mama Mia! / Family Talent  
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd / Ceremony highlights  
  Uchafbwyntiau'r Dydd / Highlights from the day  

 

back to all schedules