Cwrs Cymraeg U/UG

Cwrs Iaith gyntaf - 13-15/11/17

Cwrs Ail-iaith - 15-17/11/17

 

Mae cyrsiau preswyl Cymraeg Safon U/UG Glan-llyn wedi hen ennill eu plwyf ymhlith disgyblion ac athrawon. Dyma gyfle blynyddol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ddod ynghyd i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG. Unwaith eto, cewch y cyfle i wrando ar rai o lenorion, beirdd, darlithwyr ac awduron mwyaf blaenllaw Cymru.

Eleni, am yr nawfed flwyddyn yn olynol, y mae’r Urdd wedi bod yn cydweithio ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, er mwyn trefnu’r cyrsiau hyn. Bu’r ymateb i’r cyrsiau a drefnwyd ar y cyd dros blynyddoedd diwethaf yn rhyfeddol o gadarnhaol. Yr ydym yn hyderu bod yr un wledd yn eich aros eleni ac y byddwn, unwaith eto, yn llwyddo i danio brwdfrydedd disgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Bydd y cwrs ar gyfer myfyrwyr ail iaith yn cael ei gynnal ar Dachwedd 15–17. Yn ychwanegol at y gweithdai, y darlithoedd a’r perfformiadau, trefnwyd hefyd ymweliadau â mannau hanesyddol.

Cynhelir y cwrs iaith gyntaf ar Dachwedd 13–15. Mae’r cwrs yn llwyddo i gwmpasu’r prif elfennau sy’n rhan o faes llafur Cymraeg Safon U/UG. Bydd gwledd o weithgareddau eraill hefyd, gan gynnwys Y Talwrn Mawreddog o dan arweiniad Andrea Parry. Pwy, tybed, fydd yn cipio’r wobr fawr eleni sef replica o gadair gan y gof Angharad Pearce Jones?

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor