Gwerin Iau

Rhagfyr 1-3 2017

Pris £75

Oedran  7-11

Tiwtoriaid:

Bethan Rhiannon + Angharad Jenkins (CALAN)

Gwenan Gibbard

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y cwrs hwn sydd yn cael ei redeg ar y cyd rhwng TRAC ac Urdd Gobaith Cymru yn dychwelyd. Yn ystod y penwythnos fe fydd cyfle i fynychwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol a dawnsio traddodiadol yn ogystal a chymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn.

Mae’r tiwtoriaid i gyd yn arbenigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mi fyddai rywfaint o  gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan y bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin  i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynwyr mi fydd digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Mi fydd cyfle i gymryd rhan mewn canŵio / cwrs rhaffau uchel / bowlio  a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.

Gellir trefnu trafnidiaeth (am bris ychwanegol) os bydd digon o alw

Ni fydd athrawon yn mynychu ond fe fydd staff Glan-llyn yn gofalu am y plant tra eu bod yn y Gwersyll

I archebu, llenwch y ffurflen drwy ddilyn y linc isod, neu cysylltwch â'r gwersyll

01678 541 000   glan-llyn@urdd.org

Ffurflen archebu