Facilities

Mae’r ganolfan yn dal hyd at 20 o bobl mewn pedair ystafell wely a cheir tair ystafell ymolchi newydd.

Mae yno hefyd lolfa a chegin sy’n cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol – gan gynnwys barbeciw!

 

Ty_Kisbodak_2017_thumbnail.jpg

 

lolfa_Hwngari_thumbnail.jpg

 

ystafell_wely_Hwngari_thumbnail.jpg

 

 cegin_Hwngari_thumbnail.jpg