Cylchgrawn Bore Da - 10 rhifyn

Ar Gael

Disgrifiad

Mae Bore Da yn addas ar gyfer CA1 a CA2 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith. Darperir taflenni geirfa, patrymau iaith a gweithgareddau i'r athro hefyd.

Mwy am Bore Da

  £12.00
Yr unig gylchgrawn Cymraeg ail iaith i ddysgwyr cynradd. Cartwnau, gweithlenni, straeon, poster, posau a llythyron go iawn gan ddysgwyr eraill... Mae'n ffordd wych o gyflawni tri o Ofynion Cyffredin y Cwricwlwm Cymraeg, sef Sgiliau Cyfathrebu, Sgiliau TG a'r Cwricwlwm Cymreig.
Mae Bore Da yn gyfrwng penigamp i addysgu'r disgyblion i 'ymestyn eu gallu i ddarllen ac ymateb i ddeunyddiau printiedig, fel eu bod yn datblygu yn ddarllenwyr annibynnol, a mwynhau eu darllen' fel yr awgrymir yn Natganiad Ffocws y Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith CA2.
Mae Bore Da yn addas ar gyfer CA1 a CA2 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith. Darperir taflenni geirfa, patrymau iaith a gweithgareddau i'r athro hefyd. O Fedi 2019...
- Bydd elfennau o’r cylchgrawn nawr ar gael yn ddigidol i’w cael ar wefan urdd.cymru i’w defnyddio ar y we neu i’w lawrlwytho at ddefnydd dosbarth

- Byddwn yn cynnig elfennau newydd i sicrhau bod y cylchgrawn yn cyd-fynd gydag amcanion Cymraeg Campus Llywodraeth Cymru

- Bydd y pris yn codi i £1.20 y rhifyn, gyda thanysgrifiad blwyddyn yn £12 a chost postio

Mwy am Bore Da