Cylchgrawn Cip - 10 rhifyn

Ar Gael

Disgrifiad

Yr unig gylchgrawn Cymraeg i blant 7-11 oed yn y byd! Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri... Cylchgrawn lliw llawn - archebwch nawr! Mwy am Cip

  £12.00

Mae plant dros Gymru gyfan yn darllen Cip bob mis! Wyt ti'n un ohonyn nhw tybed? Cafodd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i blant ei gyhoeddi yn 1892.

  • Enw’r cylchgrawn oedd ‘Cymru’r Plant’, ac O.M Edwards oedd yn ei ysgrifennu.
  • Erbyn 1922, mab O.M.Edwards sef Syr Ifan ab Owen Edwards oedd yn ysgrifennu ‘Cymru’r Plant’.
  • Yn 1922, ysgrifennodd Ifan lythyr yn ‘Cymru’r Plant’, yn gofyn i holl blant Cymru oedd eisiau bod yn aelod o Urdd Gobaith Cymru Fach anfon eu henwau, a swllt (hen bum ceiniog) er mwyn ymuno gydag Urdd Gobaith Cymru Fach... a dyna ddechrau’r Urdd.
  • Yn 1987, penderfynwyd newid teitl ‘Cymru’r Plant,’ a theitl newydd cylchgrawn yr Urdd oedd Cip.

Mwy am Cip