Cylchgrawn Cip - 5 rhifyn

Ar Gael

Disgrifiad

Yr unig gylchgrawn Cymraeg i blant 7-11 oed yn y byd! Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri... Cylchgrawn lliw llawn - archebwch nawr!

Cofiwch am y cynnig arbennig i dynnu pris postio a phacio! Cod: NADOLIG - cynnig yn dod i ben 6 Rhagfyr 2019 Mwy am Cip

  £10.00

O Fis Medi ymlaen bydd Cip yn cael ei gyflwyno ar ddau blatfform, sef mewn print ac yn ddigidol. Bydd y cylchgrawn yn parhau i gynnig deunydd gwreiddiol yn storïau, posau, gemau, cartwnau, cystadlaethau a gweithgareddau ond gwneud hynny ar y ddau blatfform ar y cyd.

Trwy hyn, rydym yn gobeithio diwallu’r angen cynyddol i gael cynnwys digidol i blant ei dderbyn ar eu ffonau a theclynnau tra’n parhau i gynnig y cylchgrawn yn ei ffurf print, sy’n parhau i fod yn boblogaidd ymysg plant. Mae’r newidiadau fel a ganlyn:

- Bydd Cip yn cael ei gyhoeddi fel cylchgrawn deufisol mewn print o Fedi ymlaen.

- Bydd pum rhifyn print y flwyddyn sef rhifynnau Medi-Hydref, Tachwedd-Rhagfyr, Ionawr-Chwefror, Mawrth-Ebrill a Mai-Mehefin

- Bydd y cylchgrawn print yn fwy swmpus ac yn cynyddu i 28 tudalen y rhifyn

- Bydd tanysgrifiad blwyddyn yn parhau i fod yn £10 a chost postio

- Bydd cod QR yn cael ei ddarparu ar gyfer tanysgrifwyr ac o’i sganio, bydd yn rhoi mynediad i’r cynnwys digidol fydd yn eistedd o fewn gwefan urdd.cymru

Mwy am Cip