Cylchgrawn IAW - 10 rhifyn (Print/Digidol)

Ar Gael

Disgrifiad

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Mae'n adlewyrchu'r tueddiadau diweddaraf a'r pynciau sy'n poeni'r arddegau heddiw ac yn cyflwyno diwylliant gyfoes Cymru. Mae iaw! hefyd yn cynnig patrymau y gall disgyblion eu dilyn ac yn gyfle gwych i ehangu geirfa. Mwy am iaw!

  £10.00

O fis Medi 2019 mi fydd 5 rhifyn print a 5 rhifyn digidol, yn ogystal â chynnwys ychwanegol arlein i'w ddefnyddio yn y dosbarth.

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Mae'n adlewyrchu anghenion y cwricwlwm ac yn cynnwys y tueddiadau diweddaraf a'r pynciau sy'n poeni'r arddegau heddiw. Mae IAW hefyd yn cynnig patrymau y gall disgyblion eu dilyn ac yn gyfle gwych i ehangu geirfa.

Mae defnyddio IAW yn gyfle i'r disgyblion ymarfer darllen a dysgu, ehangu geirfa a gwneud ymarferion mewn ffordd ddifyr. Mae IAW yn addas ar gyfer CA 3 a 4 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail iaith ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion ac integreiddio sgiliau dysgu iaith. Darperir taflen weithgareddau i'r athro hefyd gydag awgrymiadau am ymarferion i'w gwneud gyda'r dosbarth.

Mwy am iaw!