Upcoming events
Caerdydd a'r Fro

Urdd Football Camp with CCFC Foundation

Urdd Football Camp with CCFC Foundation

21/08/2018 Cardiff City House Of Sport, Clos Parc Morgannwg, Cardiff

Leaders and teachers only

To register your group/school for an activity in your area, click on the link to login.

Register Now!

Notices

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth

Click here to see regional Eisteddfod results

Canlyniadau Nofio Cynradd ac Uwchradd 2017

Please click here to view the Junior results.

Please click here to view the Senior results

Thanks to all who took part.

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan.

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Would you like to use your Welsh outside the classroom?  Why not join an Urdd adran (junior youth club) or aelwyd (senior youth club).

Your regional staff

Address

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Josh Wheeler

Josh Wheeler

Caerdydd a'r Fro Support Development Officer T 02920 635 684 E josh@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Youth Officer Cardiff T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org
Manon Ifan

Manon Ifan

Youth Officer T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

'Cymraeg Bob Dydd' Officer T 02920 635 678 E sionlewis@urdd.org