Upcoming events
Sir Benfro

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Dewi

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Dewi

25/09/2017 Cae Criced Hwlffordd
Cwrs Cymry Cynradd

Cwrs Cymry Cynradd

26/09/2017 Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Pel Droed 7 bob ochor Cylch Clunderwen

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Clunderwen

26/09/2017 Cae chwarae Llandysilio
Pel Droed 7 bob ochor Cylch Penfro

Pel Droed 7 bob ochor Cylch Penfro

29/09/2017 Cae pel droed Clickettts, Dinbych y Pysgod

Notices

EISTEDDFODAU

CLICK HERE to see Regional Eisteddfod results

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Would you like to use your Welsh outside the classroom?  Why not join an Urdd adran (junior youth club) or aelwyd (senior youth club).

Leaders and teachers only

To register your group/school for an activity in your area, click on the link to login.

Register Now!

Your regional staff

Address

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Sir Benfro Development Officer T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Sir Benfro Project Officer T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org