Upcoming events
Ceredigion

Aberystwyth Junior Gymnastics club

Aberystwyth Junior Gymnastics club

25/03/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth Hall
Llangrannog Junior Gymnastics Club

Llangrannog Junior Gymnastics Club

26/03/2019 Llangrannog Syr Ifan sports hall
Llangrannog Gymnastics Club

Llangrannog Gymnastics Club

26/03/2019 Syr Ifan Sports Hall Llangrannog
Clwb Gymnasteg Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Aberystwyth

27/03/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Leaders and teachers only

To register your group/school for an activity in your area, click on the link to login.

Register Now!

Notices

Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Clic to view the Ceredigion Dance Festival Program

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Click here to see all the area and regional Eisteddfod results for 2019!

Your regional staff

Address

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Ceredigion Development Officer T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Ceredigion Assistant Officer T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Ceredigion Administrative Officer T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org