Location

Address

Contact number

Bangor

Swyddfa’r Urdd, 10 Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

01248 672 100

Cardiff

Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

02920 635 678

Llangefni

Canolfan Fusnes Ynys Môn, Stâd Busnes Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA

 

Carmarthen

Swyddfa’r Urdd, Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

01267 676 751

Denbigh

Swyddfa’r Urdd Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych LL16 3TL

01745 818 600

Glan-llyn

Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

01678 541 000

Llangrannog

Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE

01239 652 140

Pentre Ifan

Swyddfa’r Urdd Pentre Ifan, Hendre Farchog, Crymych, Dyfed SA41 3XE

01239 820 317

Llanishen

Swyddfa’r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd CF14 5GG

02922 405 349