Urdd Directors

Siân Lewis

Siân Lewis

Chief Executive

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan Mileniwm Cymru Bae Caerdydd CF10 5AL

T: 02920 635689
E: Email me »

Mali Thomas

Mali Thomas

Director of Communications & International Relations

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

E: Email me »

Gary Lewis

Gary Lewis

Sports Director

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd, CF14 5GG

E: Email me »

Llio Maddocks

Llio Maddocks

Director of the Arts

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan Mileniwm Cymru Bae Caerdydd CF10 5AL

E: Email me »

Gwenno Williams

Gwenno Williams

Finance Director

Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn, Llanuwchlyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

E: Email me »

Mair Edwards

Mair Edwards

Director of Glan-llyn Residential Centre

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541000
E: Email me »

Ceren Roberts

Ceren Roberts

Director of Cardiff Residential Centre

Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

T: 02920 635672
E: Email me »

Lowri Jones

Lowri Jones

Director of Llangrannog Residential Centre

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

T: 01239 652144
E: Email me »

Sian Morris Jones

Sian Morris Jones

Director of the Community Department

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

E: Email me »