Gala Nofio Cenedlaethol

Bydd Gala Nofio 2018/19 yn dychwelyd i Gaerdydd unwaith eto blwyddyn yma. Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i Gaerdydd i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Gymru.

Dyddiadau:

Cynradd - Dydd Sadwrn - 26.01.2019

Uwchradd - Dydd Sul - 27.01.2019

Lleoliad:

Pwll Rhyngwladol Caerdydd (CF11 0JS)

Pris Mynediad:

Oedolion: £4

Plant: £2

(Bydd plant sy'n cystadlu yn cael mynediad am ddim)


Y flwyddyn yma mae Chwaraeon yr Urdd, Nofio Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn cydlynu i greu gala nofio sydd yn fwy cynhwysol. Y nod yw, gwneud yn haws i blant sydd gyda anabledd i gofrestru a chystadlu yn ein cystadleuaeth.

Felly, blwyddyn yma rydym am gyflwyno cystadlaethau ‘Rhydd’ a ‘Cefn’ penodol ar gyfer plant gyda nam corfforol, a golwg. Gall pob ysgol cofrestru un ferch ac un bachgen (ym mhob grŵp oedran) i’r cystadlaethau olynol:

Ras Rhydd, Ras i nofwyr sydd efo nam corfforol

Ras Rhydd, Ras i nofwyr sydd efo nam golwg

Ras Cefn, Ras i nofwyr sydd efo nam corfforol

Ras Cefn, Ras i nofwyr sydd efo nam golwg

I gofrestru cysylltwch a chynrichiolydd yr Urdd yn eich ysgol neu eich swyddog datblygu leol.

Nodwch fod hawl i blant gyda anabledd cymryd rhan yn unrhyw un o’r cystadlaethau sydd ar y rhaglen nofio.

 

Dyma flas ar Gala Nofio 2017 (fideo gan Tag, S4C)

Linc: http://bit.ly/2vFk7Jv