Gwyliau 4 diwrnod llawn gweithgareddau yn y brifddinas!

Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yn un o ardaloedd gorau’r brifddinas – Bae Caerdydd. Gallwch ddisgwyl taith cwch cyflym o amgylch y bae, ymweld â Stadiwm Principality, Techniquest, Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, nosweithiau yn y sinema neu'n bowlio 10, a mwy! Does unman gwell i aros yn y ddinas!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol. 

   

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn cael awren fach i nofio cyn cinio
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Dal cwch i ganol y dre a thaith o gwmpas Stadiwm Principality
Swper Swper allan ym Mae Caerdydd
Ar ôl swper Sinema neu bowlio deg

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Gwersyll Caerdydd yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

029 2063 5678 caerdydd@urdd.org