Prentis y Mis

Bob mis, rydym yn dathlu llwyddiannau un o'm mhrentisiaid gan roi'r cyfle i bobl ddysgu fwy am eu gwaith. Dyma ychydig o hanes Tom - Prentis Mis Hydref.