Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am waith yr Urdd – helo@urdd.org neu cliciwch ar yr adrannau isod os ydych yn chwilio am rhywun yn benodol.

Cyfeiriadau / Cyfarwyddiadau i'n Swyddfeydd

Tim Corfforaethol

Corfforaethol

Sian Lewis

Prif Weithredwr
T 02920 635 689 E sianlewis@urdd.org

Hywel Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
T 01678 541 010 E hywelwilliams@urdd.org

Iwan Tudur Jones

Cynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 009 E iwan@urdd.org

Catrin James

Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
T 01267 676 734 E catrinj@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards

Swyddog Technoleg Gwybodaeth
T 01678 541 018 E rhydianwyn@urdd.org

Nicola Scofield

Rheolwr Adnoddau Dynol
T 02920 635 693 E nicola@urdd.org

Claire Jones

Uwch Gynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 011 E claire@urdd.org

Mirain Lewis

Cydlynydd Ariannol
T 01678 541 008 E mirainlewis@urdd.org

Lyndon Jones

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
T 01495 306 867 E lyndon@urdd.org

Bobby Vaughan-Jones

Swyddog Cynorthwyol TG
T 01239 652 168 E bobby@urdd.org

Cyfathrebu

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Datblygu
T 02920 635 695 E mali@urdd.org

Mari Williams

Swyddog Cyfathrebu
T 01678 541 025 E mari@urdd.org

Angharad Wyn

Rheolwr Nawdd
T 02920 635 694 E angharadw@urdd.org

Enfys Davies

Swyddog Aelodaeth
T 01239 652 162 E enfys@urdd.org

Branwen Rhys

Swyddog Marchnata
T 01678 541 034 E branwenrhys@urdd.org

Elan Ial Jones

Swyddog Marchnata Digidol
T 01678 541 034 E ElanIal@urdd.org

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Data
T 01239 652 165 E meinirjames@urdd.org

Gwersylloedd

Gwersyll Caerdydd

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Derbynnydd Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Lois Morus

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 673 E loismorus@urdd.org

Llinos Huws

Rheolwr Cyffredinol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 670 E llinosh@urdd.org

Tim Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 672 E tim@urdd.org

Lisa Caryl Evans

Cyd-lynydd Gweithgareddau
T 02920 635 678 E lisa@urdd.org

Gwersyll Llangrannog

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 144 E lowri@urdd.org

Bethan Roberts

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwersyll
T 01239 652 140 E bethanroberts@urdd.org

Neris Wyn Morgans

Swyddog Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652140 E neris@urdd.org

Iestyn Evans

Rheolwr Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 145 E iestyn@urdd.org

Rhiannon Flynn

Rheolwr Cegin Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 148 E rhiannon@urdd.org

Dylan Jones

Cydlynydd Gweithgareddau ac Adnoddau
T 01239 652 146 E dylanjones@urdd.org

Lynne Lewis

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr Llangrannog
T 01239 652 143 E lynne@urdd.org

Enfys Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 142 E enfys@urdd.org

Gwydion ab Ifan

Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 147 E gwydion@urdd.org

Chris Welch

Rheolwr y Ganolfan Sgio
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Meinir Sian James

Prif Gogyddes
T 01239 652 148 E meinirsian@urdd.org

Meurig Griffiths

Cynnal a Chadw
T 01239 652 153 E llangrannog@urdd.org

Gwersyll Glan-llyn

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E glanllyn@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr/Hyfforddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E hefin@urdd.org

Cerian Prysor

Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E cerian@urdd.org

Llinos Jones Williams

Swyddog Iaith Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 022 E llinosjw@urdd.org

Llinor Jones

Rheolwr Cegin Glan-llyn
T 01678 541 005 E llinor@urdd.org

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E huwantur@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 020 E arwel@urdd.org

Ann Vaughan Williams

Rheolwr Swyddfa Glan-llyn
T 01678 541 023 E annw@urdd.org

Dafydd Huw Evans

Swyddog Addysg Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 019 E dafyddhuw@urdd.org

Gwydion Tomos

Uwch Hyfforddwr - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E gwydiont@urdd.org 

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E sionlloyd@urdd.org

Swyddfeydd Rhanbarthol

Brycheiniog a Maesyfed

Rhiannon Walker

Swyddog Prosiect Brycheiniog a Maesyfed
T 07917 270 071 E rhiannonwalker@urdd.org

Caerdydd a'r Fro

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 344 E geraint@urdd.org

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd
T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 350 E josh@urdd.org

Lewys Wyn Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd
T 07768 333 120 E lewys@urdd.org

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg
T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org

Ceredigion

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion
T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion
T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239652152 E delythlewis@urdd.org

Conwy

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy
T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E manon@miconwy.org

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy
T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org

Elin Mair Jones

Prentis Ieuenctid Conwy
T 07812 375 916

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Cymoedd Morgannwg

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E delyths@urdd.org

Sinead Harris

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E sinead@urdd.org

Dinbych

Tudur Parry

Swyddog Ieuenctid Dinbych
T 01745 818 603 E tudurparry@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych
T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org

Huw Williams

Prentis Ieuenctid Dinbych
T 01745 818607 E huwwilliams@urdd.org

Marged Gwenllian

Swyddog Ieuenctid Dinbych
T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Eryri

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri
T 01248 672 102 E guto@urdd.org

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri
T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org

Kay Edwards

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672 103 E delyth@urdd.org

Fflint a Wrecsam

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
T 01352 754 956 E darrenm@urdd.org

Cerian Prysor

Swyddog Ieuenctid Fflint
T 01352 754 956 E cerian@urdd.org

Eirian Proffitt

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
T 01352 754 956 E eirian@urdd.org

Hannah Wright

Cydlynydd Ail-iaith Cendlaethol
T 07500 607405 E hannahwright@urdd.org

Eluned Mair Davies

Swyddog Ieuenctid Wrecsam
T 07500 033 974 E elunedmair@urdd.org

Marian Antrobus

Swyddog Cynradd Sir y Fflint
T 01352 754 956 E marianantrobus@urdd.org

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru
T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org

Gorllewin Morgannwg

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg
T 07812 375 969

Gwent

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd
T 02922 405 357 E sionlewis@urdd.org

Casi Cartwright

Swyddog Datblygu Rhanbarth Gwent
T 07976 003 350 E casi@urdd.org

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent
T 01495 68 77 92 E angharadw@urdd.org

Mared Esyllt Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976 003347 E maredjones@urdd.org

Cian Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy
T 07976 003 317 E cianowen@urdd.org

Rhiannon Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976 003 347 E rhiannonjones@urdd.org

Alyssa Williams

Swyddog Ieuenctid Blaenau Gwent
T 07976 003 352 E alyssa@urdd.org

Maldwyn

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn
T 01686 237 961 E janis@urdd.org

Meinir Lloyd Jones

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn
T 01686 237 963 E meinirlloyd@urdd.org

Gwenlli Aled

Swyddog Datblygu Maldwyn
T 01686237962 E gwenllialed@urdd.org

Meirionnydd

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd
T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd
T 01678 541 002 E awen@urdd.org

Marged Gwenllian

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd
T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org

Morgannwg Ganol

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
T 01656 457 420 E jordan@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol
T 01656 457 422 E leon@urdd.org

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd
T 029 2240 5357 E sionlewis@urdd.org

Myrddin

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin
T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org

Sir Benfro

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro
T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro
T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org

Ynys Môn

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu
T 01407 470 010 E eryl@urdd.org

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn
T 01407 470 010 E carol@urdd.org

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn
T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org

Eisteddfod

Aled Sion

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541014 E morys@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Branwen Haf

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 017 E branwenhaf@urdd.org

Alaw Owen

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 013 E alawowen@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org

Chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr
T 02922 405 335 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02922 405 336 E alanp@urdd.org

Jess Stacey

Gweinyddwr Gemau Cymru
T 02922 405 346 E jess@urdd.org

Tomos Birkhead

Gweinyddwr Digwyddiadau Chwaraeon
T 02922 405 345 E tomosbirkhead@urdd.org

Gareth East

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 337 E garetheast@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02922 405 339 E liamhiggins@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Prosiect - Penybont
T 07960 003357 E catrinstone@urdd.org

Ffion Roberts

Swyddog Gweithgareddau Eryri
T 07976 003349 E ffionroberts@urdd.org

Anni Williams

Prentis Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 107 E anniwilliams@urdd.org

Lowri Jones

Prentis Chwaraeon - Bangor

Emyr Davies

Swyddog Gweithgareddau Sir Gar
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Darcy French

Prentis Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf

Lauren Richards

Prentis Chwaraeon - Caerdydd
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Bedwyr Evans

Prentis Chwaraeon Caerdydd
T 07500 607 399 E BedwyrEvans@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon Gorllewin
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Rhodri Jones

Swyddog Prosiect Chwaraeon
T 02922 405 348 E rhodrijones@urdd.org

Catrin Davis

Swyddog Prosiect Hyfforddiant Chwaraeon
T 02922 405 347 E catrindavis@urdd.org

Mirain Ifan

Gweinyddwr Hyfforddiant Chwaraeon
T 02922 405 349 E mirainifan@urdd.org

Rachel Davies

Swyddog Prosiect Rhondda Cynon Taf
T 07881 782 600 E racheldavies@urdd.org

Iwan Rowlands

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Caerdydd a'r Fro
T 07500 607 409 E IwanRowlands@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf a Caerffili
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jo Jones

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerffili, Merthyr a Torfaen
T 07917 270301 E jo@urdd.org

Helen Hughes

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E helenhughes@urdd.org

Rhodd-Alaw

Prentis Chwaraeon Ynys Mon
T 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Huw Williams

Prentis Chwaraeon Dinbych
T 01745 818 608 E huwwilliams@urdd.org

Lleucu Ifans

Prentis Chwaraeon - Llangrannog

Molly Palmer

Prentis Chwaraeon- Aberdar

Jack Perkins

Prentis Chwaraeon- Aberdar

Jamie Bennell

Prentis Chwaraeon Caerdydd
T 02920 635680 E jamiebennell@urdd.org

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry