Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am waith yr Urdd – helo@urdd.org neu cliciwch ar yr adrannau isod os ydych yn chwilio am rhywun yn benodol.

Cyfeiriadau / Cyfarwyddiadau i'n Swyddfeydd

Tim Corfforaethol

Corfforaethol

Sian Lewis

Prif Weithredwr
T 02920 635 689 E sianlewis@urdd.org

Hywel Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
T 01678 541 010 E hywelwilliams@urdd.org

Iwan Tudur Jones

Cynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 009 E iwan@urdd.org

Catrin James

Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
T 01267 676 734 E catrinj@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards

Swyddog Technoleg Gwybodaeth
T 01678 541 018 E rhydianwyn@urdd.org

Nicola Scofield

Rheolwr Adnoddau Dynol
T 02920 635 693 E nicola@urdd.org

Catrin Davis

Cynorthwy-ydd Personol i'r Prif Weithredwr
T 02920 635 689 E catrindavis@urdd.org

Claire Jones

Uwch Gynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 011 E claire@urdd.org

Mared Lois Edwards

Cydlynydd Ariannol
T 01678 541 008 E marede@urdd.org

Lyndon Jones

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
T 01495 306 867 E lyndon@urdd.org

Bobby Vaughan-Jones

Swyddog Cynorthwyol TG
T 01239 652 168 E bobby@urdd.org

Cyfathrebu

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Datblygu
T 02920 635 695 E mali@urdd.org

Swyddog Cyfathrebu
T 01239 652 164 E sionedwyn@urdd.org

Sian Stephen

Rheolwr Nawdd
T 02920 635 694 E sianstephen@urdd.org

Enfys Davies

Swyddog Aelodaeth
T 01239 652 162 E enfys@urdd.org

Branwen Rhys

Swyddog Marchnata
T 01678 541 034 E branwenrhys@urdd.org

Mari Williams

Swyddog Cylchgronau
T 01678 541 025 E mari@urdd.org

Gwersylloedd

Gwersyll Caerdydd

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Derbynnydd Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Lois Morus

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 673 E loismorus@urdd.org

Llinos Huws

Rheolwr Cyffredinol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 670 E llinosh@urdd.org

Tim Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 672 E tim@urdd.org

Lisa Caryl Evans

Cyd-lynydd Gweithgareddau
T 02920 635 678 E lisa@urdd.org

Gwersyll Llangrannog

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 144 E lowri@urdd.org

Bethan Roberts

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwersyll
T 01239 652 140 E bethanroberts@urdd.org

Neris Wyn Morgans

Swyddog Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652140 E neris@urdd.org

Iestyn Evans

Rheolwr Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 145 E iestyn@urdd.org

Rhiannon Flynn

Rheolwr Cegin Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 148 E rhiannon@urdd.org

Dylan Jones

Cydlynydd Gweithgareddau ac Adnoddau
T 01239 652 146 E dylanjones@urdd.org

Lynne Lewis

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr Llangrannog
T 01239 652 143 E lynne@urdd.org

Enfys Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 142 E enfys@urdd.org

Gwydion ab Ifan

Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 147 E gwydion@urdd.org

Chris Welch

Rheolwr y Ganolfan Sgio
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Meinir Sian James

Prif Gogyddes
T 01239 652 148 E meinirsian@urdd.org

Meurig Griffiths

Cynnal a Chadw
T 01239 652 153 E llangrannog@urdd.org

Gwersyll Glan-llyn

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E glanllyn@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr/Hyfforddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E hefin@urdd.org

Cerian Prysor

Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E cerian@urdd.org

Llinos Jones Williams

Swyddog Iaith Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 022 E llinosjw@urdd.org

Llinor Jones

Rheolwr Cegin Glan-llyn
T 01678 541 005 E llinor@urdd.org

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E huwantur@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 020 E arwel@urdd.org

Ann Vaughan Williams

Rheolwr Swyddfa Glan-llyn
T 01678 541 023 E annw@urdd.org

Dafydd Huw Evans

Swyddog Addysg Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 019 E dafyddhuw@urdd.org

Gwydion Tomos

Uwch Hyfforddwr - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E gwydiont@urdd.org 

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E sionlloyd@urdd.org

Swyddfeydd Rhanbarthol

Brycheiniog a Maesyfed

Rhiannon Walker

Swyddog Prosiect Brycheiniog a Maesyfed
T 07917 270 071 E rhiannonwalker@urdd.org

Caerdydd a'r Fro

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 684 E geraint@urdd.org

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd
T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 684 E josh@urdd.org

Ceredigion

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Ceredigion
T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion
T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org

Meriel Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion
T 01239652152 E merielwilliams@urdd.org

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239652152 E delythlewis@urdd.org

Conwy

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy
T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E manon@miconwy.org

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy
T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org

Cymoedd Morgannwg

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E delyths@urdd.org

Sinead Harris

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E sinead@urdd.org

Dinbych

Tudur Parry

Swyddog Ieuenctid Dinbych
T 01745 818 603 E tudurparry@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych
T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr
T 01745 818308 E marifwyn@urdd.org

Huw Williams

Prentis Chwaraeon
T 01745 818307 E huwwilliams@urdd.org

Eryri

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri
T 01248 672 102 E guto@urdd.org

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri
T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org

Delyth Griffiths

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672 103 E delyth@urdd.org

Fflint a Wrecsam

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
T 01352 754 956 E darrenm@urdd.org

Dafydd Beattie

Swyddog Ieuenctid Fflint
T 01352 754 956 E dafyddbeattie@urdd.org

Eirian Proffitt

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
T 01352 754 956 E eirian@urdd.org

Hannah Wright

Cydlynydd Ail-iaith Cendlaethol
T 07500 607405 E hannahwright@urdd.org

Lois Fflur

Swyddog Ieuenctid Wrecsam
T 07500 033 974 E loisfflur@urdd.org

Marian Antrobus

Swyddog Cynradd Sir y Fflint
T 01352 754 956 E marianantrobus@urdd.org

Gorllewin Morgannwg

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org

Gwent

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd
T 02920 635 678 E sionlewis@urdd.org

Casi Cartwright

Swyddog Datblygu Gwent
T 01495 68 77 91 E casi@urdd.org

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent
T 01495 68 77 92 E angharadwyn@urdd.org

Mared Esyllt Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili
T 07976 003347 E maredjones@urdd.org

Cian Owen

Swyddog Ieuenctid Blaenau Gwent, Casnewydd a Mynwy
T 01495 68 77 94 E cianowen@urdd.org

Maldwyn

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn
T 01686 237 961 E janis@urdd.org

Meinir Lloyd Jones

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn
T 01686 237 963 E meinirlloyd@urdd.org

Gwenlli Aled

Swyddog Datblygu Maldwyn
T 01686237962 E gwenllialed@urdd.org

Meirionnydd

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd
T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd
T 01678 541 002 E awen@urdd.org

Marged Gwenllian

Swyddog Cynorthwyol
T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org

Morgannwg Ganol

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
T 01656 457 420 E jordan@urdd.org

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol
T 01656 457 422 E leon@urdd.org

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd
T 07976 00 33 17 E sionlewis@urdd.org

Myrddin

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin
T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org

Sir Benfro

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro
T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro
T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org

Ynys Môn

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu
T 01407 470 010 E eryl@urdd.org

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn
T 01407 470 010 E carol@urdd.org

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn
T 01407 470 010 E seiriol@urdd.org

Eisteddfod

Aled Sion

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541014 E morys@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Branwen Haf

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 017 E branwenhaf@urdd.org

Llio Maddocks

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 013 E lliomaddocks@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org

Chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr
T 02920 635 686 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02920 635 676 E alanp@urdd.org

Bethan Davies

Swyddog Gweinyddol Cenedlaethol
T 02920 635 691 E bethan@urdd.org

Gareth East

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 680 E garetheast@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 674 E liamhiggins@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Emyr Davies

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon Llanelli
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Steffan Price

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E steffanprice@urdd.org

Jamie Bennell

Prentis Chwaraeon- Caerdydd
T  07773 240710 E jamiebennell@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Project Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont
T 07960 003357 E catrinstone@urdd.org

Rhodd Alaw

Prentis Chwaraeon- Ynys Mon

Lauren Richards

Prentis Chwaraeon Pen-y-bont

Huw Williams

Prentis Chwaraeon- Dinbych

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon Gorllewin Cymru
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Rhodri Jones

Swyddog Prosiect Chwaraeon
T 02920 635 688 E rhodrijones@urdd.org

Rachel Davies

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Caerffili, Merthyr a Torfaen
T 07881 782 600 E rachel@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jess Stacey

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07917 270 301 E jessstacey@urdd.org

Bedwyr Evans

Prentis Chwaraeon- Caerdydd

Darcy French

Prentis Chwaraeon- Aberdar

Lleucu Ifans

Prentis Chwaraeon- Llangrannog

Lowri Jones

Prentis Chwaraeon- Bangor

Molly Palmer

Prentis Chwaraeon- Aberdar

Jack Perkins

Prentis Chwaraeon- Aberdar

Annie Williams

Prentis Chwaraeon- Bangor

Ryan David

Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a’r Fro
T  07773 240674 E ryandavid@urdd.org

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry