Teuluoedd

Dewch i fwynhau gwyliau teulu gyda ni!

lang-activities.jpg

Gwyliau Teulu

Y gwyliau teulu perffaith! Gweithgareddau diri, bwyd da, a lleoliad arbennig!

Mae tri cyfle i ddod i aros gyda'r teulu eleni sef: 

Penwythnos y Pasg i'r teulu (14-16 Ebrill 2017)

Hwyl yr Haf (14-18 Awst 2017)

Penwythnos Calan (30 Rhagfyr -01 Ionawr 2018)

Os oes gennych ddiddordeb trefnu gwyliau i grwp o deuluoedd, cysylltwch i drafod dyddiadau. 

Mwy o Wybodaeth

 

lang-canteen.jpg

Llety a Bwyd

Ystafelloedd ensuite o safon gyda gwelyau bync, cyfleusterau gwneud coffi a the gerllaw, pedwar pryd y dydd wedi eu cognio ar eich cyfer a dim golchi llestri! Darparir bwydlen ar gyfer pob angen dietegol.

Cymrwch gip ar ein cyfleusterau

 

llang-local.jpg

Yr Ardal

Traethau baneri glas, llwybr arfordirol bendigedig, bywyd gwyllt, tafarndai, bwytai cyfagos, teithiau cychod Cei Newydd, dolffiniaid a llawer llawer mwy!