Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr
T 02920 635 686 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02920 635 676 E alanp@urdd.org

Bethan Davies

Swyddog Datblygu Cynorthwyol
T 02920 635 691 E bethan@urdd.org

Mabli Williams

Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 07500607409 E mabliwilliams@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon Gogledd Cymru
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Ffion Roberts

Prentis Chwaraeon Gogledd Cymru
T 07976 003349 E ffionroberts@urdd.org

Jess Stacey

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07917 270301 E jessstacey@urdd.org

Amy Outing

Prentis Chwaraeon RCT
T 07786 855708 E amyouting@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Emyr Davies

Prentis Chwaraeon Abertawe & Castell-Nedd
T 07500 033 957 E emyrdavies@urdd.org

Lauren Richards

Prentis Chwaraeon Penybont
T 07484522399 E laurenrichards@urdd.org

Lowri Jones

Prentis Chwaraeon Eryri
T 07484522395 E lowrijones@urdd.org

Liam Greening

Prentis Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
T 07484522397 E liamgreening@urdd.org

Jamie Bennell

Prentis Chwaraeon Caerdydd
T 02920 635680 E jamiebennell@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Rhodri Jones

Swyddog Hyfforddiant Chwaraeon
T 02920 635 688 E rhodrijones@urdd.org

Gareth East

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 680 E garetheast@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 674 E liamhiggins@urdd.org

Regan Heatley

Prentis Chwaraeon Caerdydd
T 07773 240710 E reganheatley@urdd.org

Steffan Price

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E steffanprice@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Rachel Davies

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07881 782 600 E racheldavies@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin
T 07717 782049 E jamieprice@urdd.org

Catrin Stone

Swyddog Prosiect - Penybont
T 07976 003357 E catrinstone@urdd.org

Matthew Evans

Prentis Chwaraeon Caerdydd
T 07500 607399 E matthewevans@urdd.org

Rhodd-Alaw

Prentis Chwaraeon Ynys Mon
T 07484522394 E rhoddalaw@urdd.org

Dafydd Davies

Prentis Chwaraeon Castell-Nedd
T 07484622400 E dafydddavies@urdd.org