Cystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol

Enillwyr Parau 2016
Enillwyr Parau 2016

Cynhelir cystadleuaeth Gymnasteg cenedlaethol yr Urdd ar y 15fed a 16eg o Chwefror 2017 yn Aberystwyth.

Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i Aberystwyth i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Gymru.

Trefn y gystadleuaeth:

Dydd Mercher (15fed o Chwefror) - Cystadleuaeth Cynradd Gymnasteg Cenedlaethol

Dydd Iau (16eg o Chwefror) - Cystadleuaeth Uwchradd Gymnasteg Cenedlaethol

Canlyniadau Cynradd 2017 Canlyniadau Uwchradd 2017