Cystadleuaeth Gymnasteg Cenedlaethol

Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth gymnasteg cenedlaethol ar y 7fed a 8fed o Chwefror 2018 yn Aberystwyth.

Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i Aberystwyth i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Gymru.

Trefn y gystadleuaeth:

Dydd Mercher (7fed o Chwefror) - Cystadleuaeth Cynradd Gymnasteg Cenedlaethol

 

Dydd Iau (8fed o Chwefror) - Cystadleuaeth Uwchradd Gymnasteg Cenedlaethol

Amserlen

10:00    Merched Unigol (CA3 a CA4)

11:00    Bechgyn Unigol(CA3 a CA4)

11:30    Parau (CA3 a CA4)

12:30    Triawdau (CA3 a CA4)

13:15    Grwpiau(CA3 a CA4) 

**Ni fydd unrhyw gystadleuaeth yn dechrau o flaen yr amser sydd wedi nodi.

 

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth.

 

Cysylltwch a'ch Swyddog Datblygu leol am fanylion cofrestru a gwybodaeth Gymnasteg rhanbarthol.