Cystadleuaeth Criced Cenedlaethol

Bydd ein cystadleuaeth criced cenedlaethol i ysgolion cynradd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 21ain o Fehefin 2018.

Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Cymru. 

Cystadleuaeth: Blynyddoedd 4 yn unig

Lleoliad: Clwb Criced Casnewydd (NP19 4PT)

Amser: Cofrestru am 9.30yb, dechrau 10yb