Cystadleuaeth Criced Cenedlaethol

Cystadleuaeth Criced Cenedlaethol yn Castell Caerdydd
Cystadleuaeth Criced Cenedlaethol yn Castell Caerdydd

Ar Ddydd Iau 21ain o Fehefin 2018, byddwn yn cael ein cystadleuaeth criced cenedlaethol i ysgolion cynradd. 

Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Cymru. 

Lleoliad - I'w gadarnhau

Gallwch weld canlyniadau'r cystadleuaeth 2017 trwy glicio ar y botwm ar ochr dde y sgrin.