Cystadleuaeth Criced Cenedlaethol

Bydd ein cystadleuaeth criced cenedlaethol i ysgolion cynradd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 14eg o Fehefin 2018.

Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Cymru. 

Cystadleuaeth: Blynyddoedd 4 yn unig

Lleoliad: Castell Caerdydd, Caerdydd