Cystadleuaeth Rygbi Cenedlaethol

Dyffryn Aman yn dal y darian yn 2016
Dyffryn Aman yn dal y darian yn 2016

Ar yr 22ain a'r 23ain o Fawrth, 2016 cynhaliwyd ein cystadleuaeth cenedlaethol rygbi 7's a hon oedd y gystadleuaeth saith bob ochr mwyaf yng Nghymru.

O ganlyniad i llwyddiant y gystadleuaeth a pha mor boblogaidd oedd hi, eleni bu cystadlaethau ar gyfer bechgyn blwyddyn 7, 8, 9 a 10 fel grwpiau ar wahan ac yno bydd blwyddyn 11-13 yn cystadlu ar y cyd. Bydd merched blwyddyn 11-13 yn parhau i gystadlu yn nghategori eu hunain yn y gystadleuaeth hon ac yno bydd merched o dan 16 yn cystadlu ym mis Mehefin.

Mae'r canlyniadau 2016 ar gael ar yr ochr dde o'r dudalen.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol/coleg, e-bostiwch chwaraeon@urdd.org.

You must install Adobe Flash to view this content.