Cystadleuaeth Rygbi Genedlaethol

Dyffryn Aman yn dal y darian yn 2016
Dyffryn Aman yn dal y darian yn 2016

Rhwng 4-6 o Ebrill 2017, bydd ein cystadleuaeth rygbi cenedlaethol yn cael ei chynnal ym Mhencoed.

O ganlyniad i llwyddiant y gystadleuaeth a pha mor boblogaidd oedd hi, eleni bu cystadlaethau ar gyfer bechgyn blwyddyn 7, 8, 9 a 10 fel grwpiau ar wahan ac yno bydd blwyddyn 11-13 yn cystadlu ar y cyd. Bydd merched blwyddyn 11-13 yn parhau i gystadlu yn nghategori eu hunain yn y gystadleuaeth hon ac yno bydd merched Blwyddyn 7, 8, 9 a 10 yn cystadlu yn Llanelli ar 14-15 Mehefin.

Trefn y cystadlaethau

Dydd Mawrth 4ydd o Ebrill - Blwyddyn 7 & 8

Dydd Mercher 5ed o Ebrill - Blwyddyn 9 & 10 (a 10 tîm llwyddiannus Bl 7 & 8)

Dydd Iau 6ed o Ebrill - Blwyddyn 11-13 (bechgyn) a Blwyddyn 11-13 (merched) a 10 tîm llwyddiannus Bl 9 & 10)

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol/coleg, e-bostiwch chwaraeon@urdd.org.

You must install Adobe Flash to view this content.