Cystadleuaeth Rygbi Genedlaethol

Rhwng 4-6 o Ebrill 2017, cynhaliwyd ein cystadleuaeth rygbi cenedlaethol mewn partneriaeth gyda'r Undeb Rygbi Cymru ym Mhencoed.

O ganlyniad i llwyddiant y gystadleuaeth a pha mor boblogaidd oedd hi, eleni cynhaliwyd gystadlaethau ar gyfer bechgyn blwyddyn 7, 8, 9 a 10 fel grwpiau ar wahan ac yno roedd blwyddyn 11-13 yn cystadlu ar y cyd. Roedd cyfle hefyd ar gyfer merched blwyddyn 11-13 i gystadlu yn nghategori eu hunain yn y gystadleuaeth hon ac bydd merched Blwyddyn 7, 8, 9 a 10 yn cystadlu yn Llanelli ar 14-15 Mehefin.

You must install Adobe Flash to view this content.