7 bob ochr Urdd WRU Gogledd

Dyddiad newydd: Dydd Mercher 11 i Ddydd Iau 12 o Ebrill 2018

Cystadleuaeth: Blynyddoedd 7-8, 9-10, 11-13 Bechgyn a Merched 7-8, 9-10, 11-13

Ni chaniateir chwaraewyr cystadlu uwch eu hoedran.

Trefn Cystadlu Urdd WRU 7 Gogledd

Dydd Mercher 11/04: Merched 

Dydd Iau 12/04: Bechgyn

 

Lleoliad: Llandudno / Bae Colwyn.