7 bob ochr Urdd WRU Gogledd

Bydd cystadleuaeth 7 bob ochr Urdd WRU Gogledd yn dychwelyd o Ddydd Mercher 21ain i Ddydd Iau 22ain o Fawrth 2018. 

Cystadleuaeth: Blynyddoedd 7-8, 9-10, 11-13 Bechgyn a Merched 7-8, 9-10, 11-13

Ni chaniateir chwaraewyr cystadlu uwch eu hoedran.

Trefn Cystadlu Urdd WRU 7 Gogledd

Dydd Mercher 21/03: Bechgyn

Dydd Iau 22/03: Merched

 

Lleoliad: Llandudno / Bae Colwyn.