Cystadleuaeth Rygbi ar y traeth Talaith y Gogledd

Ym mis Gorffennaf 2018, bydd cystadleuaeth rygbi ar y traeth yn dychwelyd i'r Gogledd!

Dyddiad/Lleoliad:

09/07/2018 - Ynys Mon

12/07/2018 - Porthmadog

13/07/2018 - Bae Colwyn

Cystadleuaeth Rygbi Tag i Merched a Bechgyn blwyddyn 4, 5 a 6. 

Cofrestrwch eich ysgol erbyn 22ain Mehefin drwy e-bostio Chwaraeon@urdd.org neu ffoniwch 02920 635 691.

Cadwch eich llygaid mas am ragor o wybodaeth gan gynnwys lleoliadau a dyddiadau penodol.